Werk

Van woord naar daad

Bij al onze werkzaamheden is ons doel dat een goed uitgewerkt plan niet als papieren tijger in een bureaula verdwijnt. De bedrijfsvoering mag niet, ondanks alle goede bedoelingen, gewoon op de oude voet doorhobbelen. Écht veranderen gebeurt niet alleen in woord, maar met name in daad. Dat betekent dat er sprake is van een intensieve begeleiding door ons bij de daadwerkelijke uitvoering van onze bevindingen die u als opdrachtgever heeft onderschreven. Daarbij zijn wij realistisch. Ondernemingsplannen toetsen wij aan haalbaarheid en principes van duurzaam ondernemen. Dat kan soms dus ook een negatief advies betekenen. Soms is het beter om nee te zeggen tegen te enthousiaste of te ambitieuze plannen.

Om een evenwichtige dienstverlening te bieden kent ons bedrijf meerdere onderdelen. Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) bieden wij ondernemersadvies. Dit is gericht op een succesvol ondernemen voor zowel de startende als de gevestigde ondernemer. Daarnaast kan het zijn dat een beter resultaat gerealiseerd wordt door coaching van de ondernemer. Voor ondernemingen waar de bedrijfsvoering, om welke reden dan ook, een herstructurering kan gebruiken, bieden wij transitie. Ook op het gebied van organisatie-ontwikkeling zijn wij actief en baseren wij onze werkzaamheden hierbij bij voorkeur op de Rijnlandse organiseerprincipes.