gebieden van invloed

gallery/rood

Wie goed doet, goed ontmoet.

 

Verantwoord en duurzaam ondernemen uit zich niet alleen in woord, maar vooral ook in daad. Bedrijfsvoering met oog voor mens en toekomst is daarbij maatgevend. Vanuit deze visie kenmerken onze werkzaamheden zich, voor alles, door betrokkenheid bij onze opdrachtgever. Het is voor ons belangrijk om één te worden, de genen van uw organisatie te herkennen. Alleen zó denken wij voor u het beste resultaat te bewerkstelligen. Steeds is het zaak om te bouwen aan een relatie met respect voor de ander. Of het nu gaat om u, uw medewerker, de overheid of andere relaties, het uitgangspunt is steeds wederzijds respect.

 

Wij vinden het belangrijk dat het ondernemen vooral ook op de lange termijn als kerngedachte in de bedrijfsvoering versleuteld is. Geen kortstondig winstbejag, maar gestage groei. Dan is het pas duurzaam. Want: als kwaliteit van mens en organisatie het uitgangspunt bij bedrijfsvoering is en niet zozeer het winstoogmerk, pas dan is sprake van échte winst. Dit is volgens ons de basis voor bestaansrecht op lange termijn. Het schept een werkomgeving waar met plezier gewerkt wordt. Waardering voor personeel bijvoorbeeld bestaat niet alleen maar uit extra salaris. Eigenwaarde en niet geldelijke waardering zijn van onschatbare waarde. Het zijn de pijlers onder succesvol ondernemen. Immers, als u uw werk met plezier doet, straalt dat ook af op uw collega’s, klanten en opdrachtgevers.

 

 

 

 

Mondragon

 

In het midden van de 20e eeuw legde in het Baskische plaatsje Modragon de pater Arizmendiarrieta de basis voor een coöperatieve samenleving. In al die jaren is dit uitgegroeid tot de grootste coöpertief georganiseerde samenleving van de werled. De uitgangspunten en werkwijze van deze samenleving vormen de inspiratie voor ons denken en handelen.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

Ondernemen met betekenis betekent dat het bedrijf bewust bezig is met ondernemen en de impact daarvan op de omgeving. Met aandacht voor people, planet, maar zeker ook profit. Alleen als de ondermening intrinsiek gemotiveerd is op deze gebieden, zal het tot succes leiden. 

Rijnlandse organiseerprincipes

 

Economische modellen zijn in principe op twee stromingen gebaseerd. Enerzijds het kapitalischte systeem waarbij winstmaximalisatie leidend is en veelal top-doen georganiseerd. Aan de andere zijde heb je organiseren volgens de Rijnlandse principes, waarbij menselijke waarden leidend zijn en de organisatie van onderop ingericht wordt op basis van vertrouwen. 

 

gallery/IMG_5587 2