Kleuren zijn van alle tijd. Ze worden gebruikt om gevoelens weer te geven. Ook in een zakelijke omgeving, ons gemeenschappelijk werkterrein, bepalen kleuren vaak de stemming. Althans: dat vinden wij. Waarom? Al onze werkzaamheden zijn gebaseerd op het principe van verantwoord en duurzaam ondernemen. Dat betekent een werkwijze die niet uitsluitend gericht is op kwantiteit, maar vooral ook op de kwaliteit van mens en organisatie. Daarom zijn cijfers voor ons net zo belangrijk als gevoelens en stemmingen. Ze geven uw organisatie de juiste kleur.

Deze visie en de wijze hoe wij zaken oppakken, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en geven kleur. Wij nodigen u uit om op onze website op ontdekking te gaan en op die wijze ons bedrijf, onze visie en daardoor ons werk te leren kennen. Een zakelijk visie wordt altijd gevoed door een persoonlijke invulling. Ontdek daarom wat onze drijfveren zijn en hoe wij de zaken op basis van deze persoonlijke wijze aanpakken..

 

 

Organisaties zijn immaterieel van aard. Ze bestaan niet echt, behalve in onze gedachten. Daarom hechten wij bovengemiddelde waarde aan het delen van dezelfde visie over uw organisatie. Dat er vanuit die basis een klik is. Vanuit die filosofie is 3Werf sinds 1981 actief, in het begin vooral in de financiële wereld. Vele bedrijfsstrategieën zijn sindsdien uitgewerkt en omgezet, maar ook is gewerkt aan een gedegen netwerk van partners en niet in de laatste plaats werken wij voortdurend aan onze eigen ontwikkeling.

 

Wie het weet mag het zeggen.

 

Ontwikkelingen en nieuwe inzichten dragen bij aan ons denken en handelen. Onze bedrijfsfilosofie wordt dus eveneens gevoed van buitenaf. 3werf Heerlen BV werkt daarom steeds samen met professionele partijen en is op deze wijze ook actief verbonden aan Lijnspel Coöperatie U.A. te Heerlen. Daarnaast is 3werf bestuurlijk betrokken bij Stichting Proeflokaal en de Gebiedscoöperatie Parkstad. Vanuit een gedeelde expertise brengen wij door middel van haalbaarheidsonderzoeken de financiële en organisatorische kaders in beeld die het bestaansrecht en ontwikkelingskansen aantonen van initiatieven. Al onze activiteiten zijn daarbij gericht op de langetermijnrelatie. Vertrouwen, loyaliteit en samenwerking vormen belangrijke waarden in onze bedrijfscultuur. Ons motto: samen schitteren door wederzijds commitment. Wij vinden het dan ook leuk te vermelden dat wij onze klanten van het eerste uur nog steeds als relatie hebben.

Wie goed doet, goed ontmoet !

gallery/geel

Visie

Werk

Profiel

gebiedscoöperatie 

Parkstad